| |

A víz, mint információhordozó

„Információ” – ez az évszázad jelszava. Az információs orvoslásról számos ősi gyógymód juthat eszünkbe, hiszen már az őskorban is sok sámán gyógyított pusztán szellemi szemléletmóddal, bármiféle anyagi segédlet nélkül. Ma azonban már teljesen mást értünk alatta.

Minden energiából áll

Az új fizika is alátámasztja azt a felismerést, hogy az, amit eddig szilárd anyagnak tartottunk, az valójában csak a mi érzékelésünk terméke. Valójában minden, még az oly szilárdnak látszó atom is energiából áll: különféle rezgésekből és rengeteg erőtérből. Újdonság az is, hogy ma már a „finom információk” javarészét (például a víz energetikai állapotát) is tudjuk mérni, sőt szemléltetni is.

Miért ideális információhordozó a víz?

Információs gyógyításA víz a mozgékonysága miatt ideális információhordozó. A vízmolekula speciális felépítése teszi lehetővé a rendkívül sokféle információ felvételét, megőrzését és továbbítását.

A vízmolekula felépítése egyszerű, mindenki ismeri: H2O. Vagyis két hidrogén és egy oxigén atomból áll. Az oxigén magához vonzza a hidrogén elektronjait, vagyis negatív töltésű, a hidrogénatomok pedig pozitív töltésűek. Az érdekes ebben az, hogy ez az egyszerű molekula korántsem olyan szimmetrikus, mint például egy kör! Bizonyos térbeli kiegyensúlyozatlanság jellemzi, ugyanis a két hidrogénatom 104 °-os szöget zár be egymással. Ettől a molekula polárissá válik, vagyis elektromágnesesen nem lesz semleges. Ezt a jelenséget, amikor az egyik oldal inkább pozitív, a másik pedig inkább negatív töltésű, dipólusnak nevezzük. Ez a tulajdonság az oka annak, hogy a molekula térbeli elhelyezkedése nem véletlenszerű vagy tetszőleges.

A vízmolekulák a legkülönfélébb formák létrehozására képesek: elágazó alakzatokat, ún. fürtöket hoznak létre. Ez a fürtképződés az alapja az információ megőrzésének. Ugyanis minden energia hatására másképpen rendeződnek el a vízmolekulák, sőt a fürtökön belül is sajátos rezgési formák alakulnak ki. Ezeket a rezgéseket frekvenciáik alapján lehet meghatározni. Sőt, hatásuk láthatóvá is tehető, például ezek a rezgések alakítják ki dr. Masaru Emoto japán vízkutató vízkristály képein az egyes vízminták alakzatait.

Strukturált víz készítő pohárAz aranymetszés és a strukturált víz

A Nature’s Design üveg- és porcelántermékek esetében az aranymetszés arányai alapján kialakított forma rezgéseire reagál a víz a kristályszerkezetének megváltozásával. A természetben oly gyakran megjelenő “Isteni arány” vagy “Tökéletes arány” a vízre is pozitív hatást gyakorol és strukturált, azaz rendezett kristályszerkezetű vizet hoz létre.

Mi az a strukturált víz és milyen előnyei vannak?

Olvasson tovább ide kattintva!

Forrás: dr. Masaru Emoto – Jürgen Fliege: A víz gyógyító ereje

Similar Posts